Projekty unijne

Firma Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. sp. k. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w firmie Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. sp. k.”

Numer umowy POIR.03.02.01-12-0025/19-00

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania kompleksowej gamy produktów kosmetycznych regulujących zegar biologiczny skóry i przeciwdziałających negatywnym skutkom zagrożeń cywilizacyjnych wynikających z miejskiego stylu życia oraz zanieczyszczonego środowiska.

W ten sposób Wnioskodawca wprowadzi do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkował. Wydatki przewidziane w projekcie są niezbędne z punktu widzenia wdrożenia nowego produktu. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku międzynarodowym, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocni swoją pozycję na międzynarodowym rynku kosmetycznym. Projekt został poprzedzony analizą rynku i potrzeb potencjalnych odbiorców. Projekt wpisuje się w strategię firmy, polegającą na wzmocnieniu jej pozycji na rynku jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością i atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia innowacyjnego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych. Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego.

Planowane efekty:

Dzięki wdrożeniu wyników prac B+R Spółka rozpocznie produkcję nowego innowacyjnego produktu, który zapewni klientom niespotykane dotąd cechy i funkcjonalności wyrobów kosmetycznych.

Jednocześnie firma Bielenda, dzięki niskim kosztom produkcji, będzie mogła oferować nowy produkt w bardzo konkurencyjnej cenie. Dla Wnioskodawcy realizacja niniejszego projektu ma istotny wpływ na zwiększenie skali działalności i stanowi krok milowy w procesie rozwoju firmy jako producenta innowacyjnych i konkurencyjnych cenowo produktów.

Bielenda w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję wśród producentów wyrobów kosmetycznych 

Wartość projektu netto: 11 850 000,00 zł 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 850 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 332 500,00 zł


 

BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit poprzez zdobycie nowych źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji w zakresie importu oraz wejście na nowe rynki eksportowe dla produktów Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A.

Głównym celem projektu jest likwidacja negatywnych skutków jakie Beneficjent poniósł w związku z brexit poprzez pozyskanie nowych rynków eksportowych i importowych.

Numer umowy: PBAR.02.01.00-00-0361/23-00

Całkowita wartość projektu: 35 221,36 EUR

Kwota dofinansowania: 29 938,12 EUR


Bielenda Kosmetyki Naturalne Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Internacjonalizacja marek produktowych firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. ” w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.03.03.03-12-0053/20-00

Celem projektu jest promocja marek produktowych firmy Bielenda poprzez uczestnictwo międzynarodowych targach branżowych. Główny nacisk położony zostanie na linie:

  • Bielenda Professional (linia prod. skierowana do odbiorcy profesjonalnego);
  • Body Boom, Face Boom (linia prod. dla odbiorców detalicznych);
  • Supreme Lab (linia prod. dla odbiorcy profesjonalnego i detalicznego).

Planowane efekty: W rezultacie powziętych w ramach projektu działań marka Bielenda stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna na rynkach zagranicznych w następstwie czego możliwe będzie zwiększenie sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych oraz przeciwdziałanie negatywnym warunkom obecnej sytuacji makroekonomicznej. Realizacja projektu pozwoli firmie na rozszerzenie działań eksportowych na wskazanych rynkach perspektywicznych.

Wartość projektu: 692 400,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 415 440,00 zł


<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAl0AAABTCAYAAAClF7JyAAAgAElEQVR4Ae2dB5wWxfnH946iqEmssQJKv96x9040amI3xoK9xQJqVIyCYqGXuwOOZv6axJqYqLG3xBYUjRoLWMFeEwsWuHv+n+/s+zuG9b3y3sFxcDP32dvd2ZnZ2eed8nvKPBNZCIECgQKBAoECgQKBAoECgQIrnALRCn9DeEGgQKBAoECgQKBAoECgQKCABdAVGkGgQKBAoECgQKBAoECgQBtQIICuNiByeEWgQKBAoECgQKBAoECgQABdoQ0ECgQKBAoECgQKBAoECrQBBQLoagMih1cECgQKBAoECgQKBAoECgTQFdpAoECgQKBAoECgQKBAoEAbUCCArjYgcnhFoECgQKBAoECgQKBAoEAAXaENBAoECgQKBAoECgQKBAq0AQUC6GoDIodXBAoECgQKBAoECgQKBAoE0BXaQKBAoECgQKBAoECgQKBAG1AggK42IHJ4RaBAoECgQKBAoECgQKBAAF2hDQQKBAoECgQKBAoECgQKtAEFVgroqjMzjmWDYnSOn3692OyDT79aNmm4CxQIFAgUCBQIFAgUCBRYxSjQYtBVZ7VWZ0uMs0NQ9Vip1ow4RdbxIPUwdUkUuWttidXWLU6lX0q5L7+ttceee98umfSoFR9QY6dfdffSh+EqUCBQIFAgUCBQIFAgUGAVpECLQVcMrABXyeCBsCTeqjOrW1JrtoSLZfN99MX3dtc/37CzR95reb+cadlF4y3qM8GiTUbY4MsD6FqWWuEuUCBQIFAgUCBQIFBgVaNAy0GXhFlWF0u7nNRLEq2loMpJwmyJmZN4LUueBR99YTf8/SU7etgdtuV+VRblj7WozxiL8sdbVDLZorKp7v6k4Q8umzHcBQoECgQKBAoECgQKBAqsYhRoIegCXC12YKtezYiakGgn6PLAV0Kk9dLCT6zq5ufsgHNut412q7Qo51qL+o6xKK/SoqKpllU63aLyKZZVVhWDrr5j7YQRD61iZA3VDRQIFAgUCBQIFAgUCBRYlgItBl219r2zy3KYCsFW3RKrq4uBmP8KLLb+9Z/3bOSsf9luJ99sP9p+skX9AFoTLCqYZlHpNAe0sktqLKusOgZdpTMsu3iGZZXMcJKuE6643y8yXAcKBAoECgQKBAoECgQKrHIUaCHoSplkpSRbSw3n4+//8pvv7eE5b9lFlY9axVHX2xrl2Gdda1H/8RYVIcGaYlHpFMtyx1SLymosKp+WikfSNc2yS5F6TbOo7ygbHEDXKtewQoUDBQIFAgUCBQIFAgWWpUCGoCulNly2DHf34WeL7PZHXrMzRt5lAw6caVmFoy3qfa1FOZOd2jAqQ6IFkAJkzbAINSLgqwzwBcjieXyNLVd2abWRB9XjiSOCpCsNyUNUoECgQKBAoECgQNtRwEGAhnFA21Wkbd8UfzH/k0e6xYSN160J0IWRvORYdU6F6BvEv/X+/+yGu162oy+63XruPc2i3DEW9RltUd4ki4oBV0ivOLiODye9qgBsKX66UyM6QFZSE6dzz1PgrO84O3n4A41/RZqndXXUNyaVHqeL07PlfU6+e3mXH8prnAKiv37zjnKura01jhACBQIFAgWWJwXcbOr+4SqKxXFLlmfxq2BZMSaKUVLzq98E6MKbVgy6HMKriwfz9z9dZAefe4NttOOEWGXYD/usiRYVT7NORddZFupCD2gtc11ebVF5pUUlVRYVcY26kQP7rhmWhZSrrMo6Fc+w7JLpTtJ13BXNN6T3J9fmkyGkXB0p8N///tcWLlxoH3zwgb3//vsd4uBb33nnHePbQwgUCBQIFFheFIgXzUmQARZYbC+9+b4NmXC/XTT5MRs26fE2Oy6qfNx+W/lE6uA6Poi/ePLyr0dcJt/4pP124hN2SfWjtvCjRQJHGZG4CdAFko1xnP5T+jMvf2hR7miLcqssKplqnUqmWXZJSnWIHVZDgMupE2Nw1aV8kq297UyLSpB6xfZbTs1IOSXV1qmYuBqL+l9jmRjSr2zQxftDa<

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Rozumiem” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie. Polityka Cookie