Kontakt

Produkt reklamowany jest niezbędny do przyjęcia zgłoszenia reklamacji, należy go zachować do wglądu. Brak reklamowanego produktu jest podstawą do odrzucenia reklamacji.

Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A.(poprzednio Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o.)

31-553 Kraków
ul. Fabryczna 20 

Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A.(poprzednio Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o.) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI pod nr KRS KRS 0000982226, NIP 944-20-43-784, REGON 356357380, kapitał zakładowy 1.006.950,00 pln.