Kontakt

Produkt reklamowany jest niezbędny do przyjęcia zgłoszenia reklamacji, należy go zachować do wglądu. Brak reklamowanego produktu jest podstawą do odrzucenia reklamacji.

Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o. o.

31-553 Kraków
ul. Fabryczna 20 

Bielenda Kosmetyki Naturalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI pod nr KRS KRS 0000875566, NIP 944-20-43-784, REGON 356357380, kapitał zakładowy 57.300,00 zł.